PompyCieplaKrakow.pl - sprzedaż i montaż pomp ciepła

POMPY CIEPŁA KRAKÓW

Pompy ciepły - Informacje ogólne

Co to jest pompa ciepła?
Pompa ciepła to maszyna cieplna, wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze.

Rodzaje pomp ciepła stosowanych do ogrzewania nieruchomości:
1. Ziemne pompy ciepła - wykorzystują ciepło z wnętrza ziemi.
2. Pompy ciepła woda - woda. Ciepło uzyskiwane jest z wód gruntowych za pośrednictwem systemu studni.
2. Powietrzne pompy ciepła - wykorzystują ciepło z powietrza. Wybór powietrzbnej pompy ciepła wiąże się z mniejszymi wydatkami
na inwestycje związaną z zakupem i instalacją pompy ciepła względem pomp ciepła wymienionych w punktach 1 i 2.